Welcome to our podcast!

This is the podcast site for News in Slow Japanese. For the full site where you will find transcripts, pop-up definitions and more,  please visit the following link: The News in Slow Japanese

NISJ 212 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 212:

パラグアイのリサイクルオーケストラ
オーケストラで使われる楽器は、ヴァイオリン、フルート、トランペットなどたくさんの楽器が使われています。楽器の値段は数万円するものや、プロが持っている楽器だと100万〜1000万円を超えるものもあります。

パラグアイのユースオーケストラ『ランドフィル・ハーモニック(Landfill Harmonic)』楽団が、アメリカ ロサンゼルスに訪れました。彼らが演奏で使用する楽器は、全てがゴミをリサイクルして作られた楽器です。彼らはパラグアイ南西部のカテウラ(Cateura)出身です。カテウラはパラグアイ最大のゴミ集積場がある貧しい街です。子供達は、音楽を通して新しい希望を見つけました。そして今では、リサイクルの楽器とともに世界中を回っています。

ōkesutora de tsukawareru gakki wa, baiorin, furūto, toranpetto nado takusan no gakki ga tsukawarete imasu. Gakki no nedan wa sūman en suru mono ya, puro ga motte iru gakki da to hyaku man kara issen man en o koeru mono mo arimasu.

paraguai no yūsu ōkesutora ‘randofiru.hāmonikku (Landfill Harmonic)’ gakudan ga, amerika rosanzerusu ni otozuremashita. Karera ga ensō de shiyōsuru gakki wa, subete ga gomi o risaikuru shite tsukurareta gakki desu. Karera wa paraguai nanseibu no kateura (Cateura ) shusshin desu. Kateura wa paraguai saidai no gomi shūseki jō ga aru mazushii machi desu. Kodomotachi wa, ongaku o tōshite atarashii kibō o mitsuke mashita. Soshite ima de wa, risaikuru no gakki to tomo ni sekaijū o mawatte imasu.

Play

NISJ 212- Paraguay’s Recycling Orchestra-Intermediate and Advanced Japanese Listening

paraguay-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

パラグアイのリサイクルオーケストラ
オーケストラで使われる楽器は、ヴァイオリン、フルート、トランペットなどたくさんの楽器が使われています。楽器の値段は数万円するものや、プロが持っている楽器だと100万〜1000万円を超えるものもあります。

パラグアイのユースオーケストラ『ランドフィル・ハーモニック(Landfill Harmonic)』楽団が、アメリカ ロサンゼルスに訪れました。彼らが演奏で使用する楽器は、全てがゴミをリサイクルして作られた楽器です。彼らはパラグアイ南西部のカテウラ(Cateura)出身です。カテウラはパラグアイ最大のゴミ集積場がある貧しい街です。子供達は、音楽を通して新しい希望を見つけました。そして今では、リサイクルの楽器とともに世界中を回っています。

ōkesutora de tsukawareru gakki wa, baiorin, furūto, toranpetto nado takusan no gakki ga tsukawarete imasu. Gakki no nedan wa sūman en suru mono ya, puro ga motte iru gakki da to hyaku man kara issen man en o koeru mono mo arimasu.

paraguai no yūsu ōkesutora ‘randofiru.hāmonikku (Landfill Harmonic)’ gakudan ga, amerika rosanzerusu ni otozuremashita. Karera ga ensō de shiyōsuru gakki wa, subete ga gomi o risaikuru shite tsukurareta gakki desu. Karera wa paraguai nanseibu no kateura (Cateura ) shusshin desu. Kateura wa paraguai saidai no gomi shūseki jō ga aru mazushii machi desu. Kodomotachi wa, ongaku o tōshite atarashii kibō o mitsuke mashita. Soshite ima de wa, risaikuru no gakki to tomo ni sekaijū o mawatte imasu.

Play

NISJ 211 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 211:

ケニアのアイスホッケーチーム
少し昔の映画になりますが、クール・ランニングという映画を知っていますか?冬のスポーツであるボブスレーで、南国ジャマイカ男子チームが冬のオリンピックに出場した話の映画です。

実はこの話は、ジャマイカのボブスレーチームが、カナダ・カルガリーで1988年に行われた冬季オリンピックに初出場した実話を基に作られた映画でした。ジャマイカでは実際に、その後も冬季オリンピックの出場を果たしています。

国は変わりますが、10年程前に赤道直下国 ケニア・ナイロビのある施設に、アイスリンクが作られました。そこでケニアで唯一のアイスホッケーチームが練習に励んでいます。アイスホッケーは、ケニアではとてもマイナーなスポーツです。なので、まだ十分な資金もないようですが、選手達は冬のオリンピックに出場出来る日を目標にして、日々練習をしています。今後の活躍が楽しみです。

Sukoshi mukashi no eiga ni narimasu ga, kūru. ranningu toyuu eiga o shitte imasu ka? fuyu no supōtsu de aru bobusurē de, nangoku jamaika danshi chīmu ga fuyu no orinpikku ni shutsujō shita hanashi no eiga desu.

jitsu wa kono hanashi wa, jamaika no bobusurē chīmu ga, kanada. karugarī de sen kyūhyaku hachijyuhachi nen ni okonawareta tōki orinpikku ni hatsushutsujō shita jitsuwa o moto ni tsukurareta eiga deshita. Jamaika de wa jissai ni, sono go mo tōki orinpikku no shutsujō o hatashite imasu.

kuni wa kawarimasu ga, jyu nen hodo mae ni sekidō chokkakoku kenia-nairobi no aru shisetsu ni, aisu rinku ga tsukuraremashita. Soko de kenia de yuiitsu no aisuhokkē chīmu ga renshū ni hagende imasu. Aisuhokkē wa, kenia de wa totemo mainā na supōtsu desu. Nanode, mada jūbun na shikin mo nai yō desu ga, senshutachi wa fuyu no orinpikku ni shutsujō dekiru hi o mokuhyō ni shite, hibi renshū o shite imasu. Kongo no katsuyaku ga tanoshimi desu.

Play

NISJ 211- The Kenyan Ice Hockey Team-Intermediate and Advanced Japanese Listening

kenyan-hockey-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

ケニアのアイスホッケーチーム
少し昔の映画になりますが、クール・ランニングという映画を知っていますか?冬のスポーツであるボブスレーで、南国ジャマイカ男子チームが冬のオリンピックに出場した話の映画です。

実はこの話は、ジャマイカのボブスレーチームが、カナダ・カルガリーで1988年に行われた冬季オリンピックに初出場した実話を基に作られた映画でした。ジャマイカでは実際に、その後も冬季オリンピックの出場を果たしています。

国は変わりますが、10年程前に赤道直下国 ケニア・ナイロビのある施設に、アイスリンクが作られました。そこでケニアで唯一のアイスホッケーチームが練習に励んでいます。アイスホッケーは、ケニアではとてもマイナーなスポーツです。なので、まだ十分な資金もないようですが、選手達は冬のオリンピックに出場出来る日を目標にして、日々練習をしています。今後の活躍が楽しみです。

Sukoshi mukashi no eiga ni narimasu ga, kūru. ranningu toyuu eiga o shitte imasu ka? fuyu no supōtsu de aru bobusurē de, nangoku jamaika danshi chīmu ga fuyu no orinpikku ni shutsujō shita hanashi no eiga desu.

jitsu wa kono hanashi wa, jamaika no bobusurē chīmu ga, kanada. karugarī de sen kyūhyaku hachijyuhachi nen ni okonawareta tōki orinpikku ni hatsushutsujō shita jitsuwa o moto ni tsukurareta eiga deshita. Jamaika de wa jissai ni, sono go mo tōki orinpikku no shutsujō o hatashite imasu.

kuni wa kawarimasu ga, jyu nen hodo mae ni sekidō chokkakoku kenia-nairobi no aru shisetsu ni, aisu rinku ga tsukuraremashita. Soko de kenia de yuiitsu no aisuhokkē chīmu ga renshū ni hagende imasu. Aisuhokkē wa, kenia de wa totemo mainā na supōtsu desu. Nanode, mada jūbun na shikin mo nai yō desu ga, senshutachi wa fuyu no orinpikku ni shutsujō dekiru hi o mokuhyō ni shite, hibi renshū o shite imasu. Kongo no katsuyaku ga tanoshimi desu.

Play

NISJ 210 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 210:

世界のアイスコーヒー
日本のカフェでは必ずアイスコーヒーがメニューにあります。しかし、欧米では最近までコーヒーを冷やして飲む事がなかったようです。日本人が海外へ旅行に行った際に、アイスコーヒーを頼んでもメニューになく、普通のホットコーヒーと一緒に氷が出てくるだけだったという話を耳にした事がありました。

日本では明治期にコーヒーを冷やして飲み始めたようで、当時は冷やしコーヒーと呼ばれていました。そのなごりのせいか、関西では冷コー(レェコー)と呼ぶ人もいます。アイスコーヒーが欧米で知られ始めたのは、スターバックスで売られるようになったのが大きなきっかけと言われています。

国によってアイスコーヒーは異なります。イギリスの一部ではアイスコーヒーというとコーヒー味のアイスクリームが出てきたりする事もあるようです。

Nihon no kafe de wa kanarazu aisu kōhī ga menyū ni ari masu. Shikashi, ōbei dewa saikin made kōhī o hiyashite nomu koto ga nakatta yōdesu. Nihonjin ga kaigai e ryokō ni itta sai ni, aisu kōhī o tanondemo menyū ni naku, futsū no hotto kōhī to issho ni kōri ga detekuru dakedatta toyuu hanashi o mimi ni shi ta koto ga arimashita.

nihon dewa meiji ki ni kōhī o hiyashite nomihajimeta yōde, tōji wa hiyashi kōhī to yobarete imashita. Sono nagori no seika, kansai dewa reikō (rekō) to yobu hito mo imasu. Aisu kōhī ga ōbei de shirarehajimeta nowa, sutābakkusu de urareru yō ni natta noga ōkina kikkake to iwarete imasu.

kuni niyotte aisu kōhī wa kotonari masu. Igirisu no ichibu dewa aisu kōhī to iu to kōhī aji no aisukurīmu ga detekitari suru koto mo aru yōdesu.

Play

NISJ 210- The World’s Ice Coffee -Intermediate and Advanced Japanese Listening

ice-cofee-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

世界のアイスコーヒー
日本のカフェでは必ずアイスコーヒーがメニューにあります。しかし、欧米では最近までコーヒーを冷やして飲む事がなかったようです。日本人が海外へ旅行に行った際に、アイスコーヒーを頼んでもメニューになく、普通のホットコーヒーと一緒に氷が出てくるだけだったという話を耳にした事がありました。

日本では明治期にコーヒーを冷やして飲み始めたようで、当時は冷やしコーヒーと呼ばれていました。そのなごりのせいか、関西では冷コー(レェコー)と呼ぶ人もいます。アイスコーヒーが欧米で知られ始めたのは、スターバックスで売られるようになったのが大きなきっかけと言われています。

国によってアイスコーヒーは異なります。イギリスの一部ではアイスコーヒーというとコーヒー味のアイスクリームが出てきたりする事もあるようです。

Nihon no kafe de wa kanarazu aisu kōhī ga menyū ni ari masu. Shikashi, ōbei dewa saikin made kōhī o hiyashite nomu koto ga nakatta yōdesu. Nihonjin ga kaigai e ryokō ni itta sai ni, aisu kōhī o tanondemo menyū ni naku, futsū no hotto kōhī to issho ni kōri ga detekuru dakedatta toyuu hanashi o mimi ni shi ta koto ga arimashita.

nihon dewa meiji ki ni kōhī o hiyashite nomihajimeta yōde, tōji wa hiyashi kōhī to yobarete imashita. Sono nagori no seika, kansai dewa reikō (rekō) to yobu hito mo imasu. Aisu kōhī ga ōbei de shirarehajimeta nowa, sutābakkusu de urareru yō ni natta noga ōkina kikkake to iwarete imasu.

kuni niyotte aisu kōhī wa kotonari masu. Igirisu no ichibu dewa aisu kōhī to iu to kōhī aji no aisukurīmu ga detekitari suru koto mo aru yōdesu.

Play

NISJ 209 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 209:

さんま祭り
スーパーや市場の売り場に秋刀魚や松茸が出ると、秋を感じます。秋の魚と言えばやはり秋刀魚です。特に秋刀魚の塩焼きは、秋の味覚の代表とされています。

秋の秋刀魚は美味しいだけではなく、栄誉素もたくさん含まれています。日本では塩焼きにしてスダチや柚子の絞り汁やポン酢、醤油などをかけ、大根おろしと一緒に食べることが多いです。

先日東京目黒区では、さんま祭りが行われました。今年で21回目を迎えるこの祭りでは、宮城県から届いたおよそ5000匹の新鮮な秋刀魚が祭りに訪れた人たちに無料で振る舞われました。

Sūpā ya ichiba no uriba ni sanma ya matsutake ga deru to, aki o kanjimasu. aki no sakana to ieba yahari sanma desu. Toku ni sanma no shioyaki wa, aki no mikaku no daihyō to sarete imasu.

aki no sanma wa oishii dake de wa naku, eiyoso mo takusan fukumarete imasu. nihon de wa shioyaki ni shite sudachi ya yuzu no shibori jiru ya ponzu, shōyu nado o kake, daikonoroshi to issho ni taberu koto ga ōi desu.

senjitsu tōkyō meguro ku de wa, sanma matsuri ga okonawaremashita. Kotoshi de nijyuikkai me o mukaeru kono matsuri de wa, miyagi ken kara todoita oyoso gosen biki no shinsen na sanma ga matsuri ni otozureta hitotachi ni muryō de furumawareashita.

Play

NISJ 209- The Saury Festival-Intermediate and Advanced Japanese Listening

sanma-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

さんま祭り
スーパーや市場の売り場に秋刀魚や松茸が出ると、秋を感じます。秋の魚と言えばやはり秋刀魚です。特に秋刀魚の塩焼きは、秋の味覚の代表とされています。

秋の秋刀魚は美味しいだけではなく、栄誉素もたくさん含まれています。日本では塩焼きにしてスダチや柚子の絞り汁やポン酢、醤油などをかけ、大根おろしと一緒に食べることが多いです。

先日東京目黒区では、さんま祭りが行われました。今年で21回目を迎えるこの祭りでは、宮城県から届いたおよそ5000匹の新鮮な秋刀魚が祭りに訪れた人たちに無料で振る舞われました。

Sūpā ya ichiba no uriba ni sanma ya matsutake ga deru to, aki o kanjimasu. aki no sakana to ieba yahari sanma desu. Toku ni sanma no shioyaki wa, aki no mikaku no daihyō to sarete imasu.

aki no sanma wa oishii dake de wa naku, eiyoso mo takusan fukumarete imasu. nihon de wa shioyaki ni shite sudachi ya yuzu no shibori jiru ya ponzu, shōyu nado o kake, daikonoroshi to issho ni taberu koto ga ōi desu.

senjitsu tōkyō meguro ku de wa, sanma matsuri ga okonawaremashita. Kotoshi de nijyuikkai me o mukaeru kono matsuri de wa, miyagi ken kara todoita oyoso gosen biki no shinsen na sanma ga matsuri ni otozureta hitotachi ni muryō de furumawareashita.

Play

NISJ 208 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 208:

電柱大国 日本
日本の景色や町並みの写真を撮る時に、電柱が邪魔に感じたことはありませんか?日本には電柱がとても多く、3500万本以上の電柱が至るところに立っています。ほぼ3人に1本の電柱がある計算になります。また、桜の木とほぼ同じ数だそうです。今でも電柱の数は年間7万本も増え続けています。

海外の多くの国では無電柱化されています。ロンドン、パリ、香港では無電柱化が徹底されています。電柱が多いと景色を見る時に邪魔になります。また、交通の邪魔になったり、地震で電柱が道路に倒れたりすると救助が遅れます。

日本でも無電柱化の計画を30年前ほどから行っているようですが、減るどころか毎年増えているのが現状です。日本の電柱が街から見えなくなる日が来るのでしょうか。

Nihon no keshiki ya machinami no shashin o toru toki ni, denchū ga jama ni kanjita koto wa arimasenka? nihon ni wa denchū ga totemo ōku, sanzengohyakuman bon ijō no denchū ga itaru tokoro ni tatte imasu. Hobo san nin ni ippon no denchū ga aru keisan ni narimasu. Mata, sakura no ki to hobo onaji kazu da sō desu. Ima demo denchū no kazu wa nenkan nanaman bon mo fuetsuzukete imasu.

kaigai no ōku no kuni de wa mudenchūka sarete imasu. London, Pari, Honkon de wa mudenchūka ga tettei sarete imasu. Denchū ga ōi to keshiki o miru toki ni jama ni narimasu. Mata, kōtsū no jama ni nattari, jishin de denchū ga dōro ni taoretari suru to kyūjo ga okuremasu.

nihon demo mudenchūka no keikaku o sanjyu nen mae hodo kara okonatte iru yō desu ga, heru dokoroka maitoshi fuete iru no ga genjō desu. Nihon no denchū ga machi kara mienaku naru hi ga kuru no deshou ka.

Play

NISJ 208- A House That Floats on the Sea-Intermediate and Advanced Japanese Listening

telephone-pole-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

電柱大国 日本
日本の景色や町並みの写真を撮る時に、電柱が邪魔に感じたことはありませんか?日本には電柱がとても多く、3500万本以上の電柱が至るところに立っています。ほぼ3人に1本の電柱がある計算になります。また、桜の木とほぼ同じ数だそうです。今でも電柱の数は年間7万本も増え続けています。

海外の多くの国では無電柱化されています。ロンドン、パリ、香港では無電柱化が徹底されています。電柱が多いと景色を見る時に邪魔になります。また、交通の邪魔になったり、地震で電柱が道路に倒れたりすると救助が遅れます。

日本でも無電柱化の計画を30年前ほどから行っているようですが、減るどころか毎年増えているのが現状です。日本の電柱が街から見えなくなる日が来るのでしょうか。

Nihon no keshiki ya machinami no shashin o toru toki ni, denchū ga jama ni kanjita koto wa arimasenka? nihon ni wa denchū ga totemo ōku, sanzengohyakuman bon ijō no denchū ga itaru tokoro ni tatte imasu. Hobo san nin ni ippon no denchū ga aru keisan ni narimasu. Mata, sakura no ki to hobo onaji kazu da sō desu. Ima demo denchū no kazu wa nenkan nanaman bon mo fuetsuzukete imasu.

kaigai no ōku no kuni de wa mudenchūka sarete imasu. London, Pari, Honkon de wa mudenchūka ga tettei sarete imasu. Denchū ga ōi to keshiki o miru toki ni jama ni narimasu. Mata, kōtsū no jama ni nattari, jishin de denchū ga dōro ni taoretari suru to kyūjo ga okuremasu.

nihon demo mudenchūka no keikaku o sanjyu nen mae hodo kara okonatte iru yō desu ga, heru dokoroka maitoshi fuete iru no ga genjō desu. Nihon no denchū ga machi kara mienaku naru hi ga kuru no deshou ka.

Play