Welcome to our podcast!

This is the podcast site for News in Slow Japanese. For the full site where you will find transcripts, pop-up definitions and more,  please visit the following link: The News in Slow Japanese

NISJ 205 – Fast Version

英語になった日本語

日本の文化や食文化が海外に広まり、日本語のままでも海外で通じる単語が増えてきています。例えば、枝豆、旨味、ラーメン、漫画、折り紙などの単語は日本語ですが、海外でも通じます。日本人として嬉しく思います。

このような日本語が英語になった単語の中に、過労死(karoshi)と言った単語があります。過労死とは、長時間の残業や休みなしに仕事をさせられ、精神的、肉体的の負担で労働者が突然死んでしまう事を言います。

過労死は、2002年にオックスフォードの辞書に英語として登録されました。世界には、あまり広まって欲しくない単語です。

Eigo ni Natta Nihongo英語になった日本語

Nihon no bunka ya shokubunka ga kaigai ni hiromari, nihongo no mama demo kaigai de tsūjiru tango ga fuete kite imasu. Tatoeba, edamame, umami, rāmen, manga, origami nado no tango wa nihongo desu ga, kaigai de mo tsūjimasu. Nihonjin toshite ureshiku omoimasu.

kono yō na nihongo ga eigo ni natta tango no naka ni, karōshi (karoshi ) to itta tango ga arimasu. Karōshi to wa, chōjikan no zangyō ya yasumi nashi ni shigoto o saserare, seishinteki, nikutaiteki no futan de rōdōsha ga totsuzen shinde shimau koto o iimasu.

karōshi wa, nisenni nen ni okkusufōdo no jisho ni eigo toshite tōroku saremashita. Sekai ni wa, amari hiromatte hoshiku nai tango desu.

Play

NISJ 205 – Japanese that has Become English

Japanese Words in English

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

日本の文化や食文化が海外に広まり、日本語のままでも海外で通じる単語が増えてきています。例えば、枝豆、旨味、ラーメン、漫画、折り紙などの単語は日本語ですが、海外でも通じます。日本人として嬉しく思います。

このような日本語が英語になった単語の中に、過労死(karoshi)と言った単語があります。過労死とは、長時間の残業や休みなしに仕事をさせられ、精神的、肉体的の負担で労働者が突然死んでしまう事を言います。

過労死は、2002年にオックスフォードの辞書に英語として登録されました。世界には、あまり広まって欲しくない単語です。

Nihon no bunka ya shokubunka ga kaigai ni hiromari, nihongo no mama demo kaigai de tsūjiru tango ga fuete kite imasu. Tatoeba, edamame, umami, rāmen, manga, origami nado no tango wa nihongo desu ga, kaigai de mo tsūjimasu. Nihonjin toshite ureshiku omoimasu.

kono yō na nihongo ga eigo ni natta tango no naka ni, karōshi to itta tango ga arimasu. Karōshi to wa, chōjikan no zangyō ya yasumi nashi ni shigoto o saserare, seishinteki, nikutaiteki no futan de rōdōsha ga totsuzen shinde shimau koto o iimasu.

karōshi wa, nisenni nen ni okkusufōdo no jisho ni eigo toshite tōroku saremashita. Sekai ni wa, amari hiromatte hoshiku nai tango desu.

Play

NISJ 204 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 204:

男性の芸者さん

芸者さんや舞妓さんとのお座敷遊びは、多くの日本人にとっても縁遠い世界です。お客さんは格式の高い料亭で、芸者さんたちとゲームなどをして楽しい時間を過ごします。

芸者や舞妓は女性の仕事として知られていますが、男性の芸者もいます。岐阜県には、喜久次(きくじ)さんという男性芸者がいます。喜久次さんは全国に8人しかいない男性芸者の一人です。

男性の芸者は「幇間(ほうかん)」と呼ばれます。幇間とは、間をたすけるという意味で、お客さんと舞妓さんの間を取り持つ役目だそうです。

貴重な男性の芸者さんに、これからも日本の伝統文化を多くの人に広めていって欲しいです。

Dansei no Geishasan

Geishasan ya maikosan to no ozashiki asobi wa, ōku no nihonjin ni tottemo entooi sekai desu. Okyakusan wa kakushiki no takai ryōtei de, geishasantachi to gēmu nado o shite tanoshii jikan o sugoshimasu.

geisha ya maiko wa josei no shigoto toshite shirarete imasu ga, dansei no geisha mo imasu. Gifuken ni wa, Kikujisan toyuu dansei geisha ga imasu. Kikujisan wa zenkoku ni hachi nin shika inai dansei geisha no hitori desu.  

dansei no geisha wa ‘hōkan’ to yobaremasu. Hōkan to wa, ma o tasukeru toyuu imi de, okyakusan to maikosan no ma o torimotsu yakume dasōdesu.

kichō na dansei no geishasan ni, korekara mo nihon no dentō bunka o ōku no hito ni hiromete itte hoshii desu.

Play

NISJ 204 – Male Geishas

Male Geishas

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

男性の芸者さん

芸者さんや舞妓さんとのお座敷遊びは、多くの日本人にとっても縁遠い世界です。お客さんは格式の高い料亭で、芸者さんたちとゲームなどをして楽しい時間を過ごします。

芸者や舞妓は女性の仕事として知られていますが、男性の芸者もいます。岐阜県には、喜久次(きくじ)さんという男性芸者がいます。喜久次さんは全国に8人しかいない男性芸者の一人です。

男性の芸者は「幇間(ほうかん)」と呼ばれます。幇間とは、間をたすけるという意味で、お客さんと舞妓さんの間を取り持つ役目だそうです。

貴重な男性の芸者さんに、これからも日本の伝統文化を多くの人に広めていって欲しいです。

Dansei no Geishasan

Geishasan ya maikosan to no ozashiki asobi wa, ōku no nihonjin ni tottemo entooi sekai desu. Okyakusan wa kakushiki no takai ryōtei de, geishasantachi to gēmu nado o shite tanoshii jikan o sugoshimasu.

geisha ya maiko wa josei no shigoto toshite shirarete imasu ga, dansei no geisha mo imasu. Gifuken ni wa, Kikujisan toyuu dansei geisha ga imasu. Kikujisan wa zenkoku ni hachi nin shika inai dansei geisha no hitori desu.  

dansei no geisha wa ‘hōkan’ to yobaremasu. Hōkan to wa, ma o tasukeru toyuu imi de, okyakusan to maikosan no ma o torimotsu yakume dasōdesu.

kichō na dansei no geishasan ni, korekara mo nihon no dentō bunka o ōku no hito ni hiromete itte hoshii desu.

Play

NISJ 203 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 203:

寿司ドーナツ
海外ではカリフォルニア巻のように、海外の人たちが食べやすいように少しアレンジされたお寿司があります。アレンジされたカリフォルニア巻きなどはとても美味しく、今では日本に逆輸入されて日本でも食べることが出来ます。

現在海外では、新しいスタイルのお寿司がインスタグラムなどを通して注目を集めています。それは、寿司ドーナツです。ドーナツ型のシャリの上にサーモンやアボカドなどで綺麗に飾り付けされていて、美味しそうなドーナツ型のお寿司がこれから話題になりそうです。

今後寿司ドーナツも日本に逆輸入されて、日本のレンストランでもメニューに寿司ドーナツが出てくることがあるかもしれません。

Kaigai de wa kariforunia maki no yō ni, kaigai no hitotachi ga tabeyasui yō ni sukoshi arenji sareta osushi ga arimasu. Arenji sareta kariforunia maki nado wa totemo oishiku, ima dewa nihon ni gyaku yunyu sarete nihon demo taberu koto ga dekimasu.

genzai kaigai de wa, atarashii sutairu no osushi ga insutaguramu nado wo tōshite chūmoku wo atsumete imasu. Sore wa, sushi dōnatsu desu. Dōnatsu gata no shari no ue ni sāmon ya abokado nado de kirei ni kazaritsuke sarete ite, oishisō na dōnatsu gata no osushi ga korekara wadai ni nari sōdesu.

kongo sushi dōnatsu mo nihon ni gyaku yunyū sarete, nihon no rensutoran demo menyū ni sushi dōnatsu ga dete kuru koto ga aru kamoshiremasen.

Play

NISJ 203 – Sushi Donuts-Intermediate and Advanced Japanese Listening

sushi do

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

寿司ドーナツ
海外ではカリフォルニア巻のように、海外の人たちが食べやすいように少しアレンジされたお寿司があります。アレンジされたカリフォルニア巻きなどはとても美味しく、今では日本に逆輸入されて日本でも食べることが出来ます。

現在海外では、新しいスタイルのお寿司がインスタグラムなどを通して注目を集めています。それは、寿司ドーナツです。ドーナツ型のシャリの上にサーモンやアボカドなどで綺麗に飾り付けされていて、美味しそうなドーナツ型のお寿司がこれから話題になりそうです。

今後寿司ドーナツも日本に逆輸入されて、日本のレンストランでもメニューに寿司ドーナツが出てくることがあるかもしれません。

Kaigai de wa kariforunia maki no yō ni, kaigai no hitotachi ga tabeyasui yō ni sukoshi arenji sareta osushi ga arimasu. Arenji sareta kariforunia maki nado wa totemo oishiku, ima dewa nihon ni gyaku yunyu sarete nihon demo taberu koto ga dekimasu.

genzai kaigai de wa, atarashii sutairu no osushi ga insutaguramu nado wo tōshite chūmoku wo atsumete imasu. Sore wa, sushi dōnatsu desu. Dōnatsu gata no shari no ue ni sāmon ya abokado nado de kirei ni kazaritsuke sarete ite, oishisō na dōnatsu gata no osushi ga korekara wadai ni nari sōdesu.

kongo sushi dōnatsu mo nihon ni gyaku yunyū sarete, nihon no rensutoran demo menyū ni sushi dōnatsu ga dete kuru koto ga aru kamoshiremasen.

Play

NISJ 202 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 202:

アジサイ号
6月になると日本は梅雨に入ります。雨の日が多く湿気もあって、梅雨の時期を好む人はあまりいないと思います。

梅雨の時期になるとアジサイの花を街でよく見かけます。アジサイは 梅雨の風物詩の一つです。
神奈川県・箱根町で、車窓からアジサイを鑑賞できる箱根登山鉄道の運行が始まりました。箱根登山鉄道で、およそ1万株のアジサイを鑑賞することが出来ます。標高が高くなると気候も涼しく、アジサイの見頃の時期も遅くなり、7月中旬までアジサイ鑑賞が楽しめるそうです。日本の梅雨の楽しい過ごし方になりそうです。

Rokugatsu ni naru to nippon wa tsuyu ni hairimasu. Ame no hi ga ōku shikke mo atte, tsuyu no jiki o konomu hito wa amari inai to omoimasu.

Tsuyu no jiki ni naru to ajisai no hana o machi de yoku mikakemasu. Ajisai wa tsuyu no fūbutsushi no hitotsu desu.

kanagawa ken. hakone cho de, shasō kara ajisai o kanshō dekiru hakonetozantetsudō no unkō ga hajimarimashita. Hakone Tozan Tetsudō de, oyoso ichiman kabu no ajisai o kanshō suru koto ga dekimasu. Hyōkō ga takaku naru to kikō mo suzushiku, ajisai no migoro no jiki mo osoku nari, shichigatsu chūjun made ajisai kanshō ga tanoshimeru sōdesu. Nihon no tsuyu no tanoshii sugoshikata ni nari sō desu.

Play

NISJ 202- The Hydrangea Train-Intermediate and Advanced Japanese Listening

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

アジサイ号
6月になると日本は梅雨に入ります。雨の日が多く湿気もあって、梅雨の時期を好む人はあまりいないと思います。

梅雨の時期になるとアジサイの花を街でよく見かけます。アジサイは 梅雨の風物詩の一つです。
神奈川県・箱根町で、車窓からアジサイを鑑賞できる箱根登山鉄道の運行が始まりました。箱根登山鉄道で、およそ1万株のアジサイを鑑賞することが出来ます。標高が高くなると気候も涼しく、アジサイの見頃の時期も遅くなり、7月中旬までアジサイ鑑賞が楽しめるそうです。日本の梅雨の楽しい過ごし方になりそうです。

Rokugatsu ni naru to nippon wa tsuyu ni hairimasu. Ame no hi ga ōku shikke mo atte, tsuyu no jiki o konomu hito wa amari inai to omoimasu.

Tsuyu no jiki ni naru to ajisai no hana o machi de yoku mikakemasu. Ajisai wa tsuyu no fūbutsushi no hitotsu desu.

kanagawa ken. hakone cho de, shasō kara ajisai o kanshō dekiru hakonetozantetsudō no unkō ga hajimarimashita. Hakone Tozan Tetsudō de, oyoso ichiman kabu no ajisai o kanshō suru koto ga dekimasu. Hyōkō ga takaku naru to kikō mo suzushiku, ajisai no migoro no jiki mo osoku nari, shichigatsu chūjun made ajisai kanshō ga tanoshimeru sōdesu. Nihon no tsuyu no tanoshii sugoshikata ni nari sō desu.

Play

NISJ 201- Healing Dogs-Intermediate and Advanced Japanese Listening

healing dog-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com1

癒し犬
旅行に行くのは楽しいですが、飛行機での長旅や空港での待ち時間はとても苦痛な時間です。特に空港では人が混み合っています。 予定のフライトが天候不良によって遅れたりすると、とてもストレスを感じます。

アメリカのユナイテッド航空は、2014年から アメリカ国内の空港が混雑する年末やホリデーシーズンに空港利用客を癒すために、試験的に癒し犬を配属しました。

犬に触れることで、人の体から分泌するホルモンの一つを軽減し、ストレスを減らす効果があるようです。ユナイテッド航空は、2015年にもある期間で癒し犬の導入を実施し、空港利用客はとても癒されたそうです。

Ryokō ni iku no wa tanoshii desu ga, hikōki de no nagatabi ya kūkō de no machijikan wa totemo kutsū na jikan desu. Toku ni kūkō de wa hito ga komiatte imasu. Yotei no furaito ga tenkō furyō ni yotte okuretari suru to, totemo sutoresu o kanjimasu.

amerika no yunaiteddo kōkū wa, nisenjyuyonen kara amerika kokunai no kūkō ga konzatsu suru nenmatsu ya horidē shīzun ni kūkō riyōkyaku o iyasu tame ni, shikenteki ni iyashi ken o haizoku shimashita.

inu ni fureru koto de, hito no karada kara bunpitsu suru horumon no hitotsu o keigen shi, sutoresu o herasu kōka ga aru yō desu. Yunaiteddo kōkū wa, nisenjyugo nen ni mo aru kikan de iyashi ken no dōnyū o jisshi shi, kūkō riyōkyaku wa totemo iyasareta sō desu

Play

NISJ 200 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 200:

猿が強盗
猿は動物の中でもとても賢い動物です。 インドでは猿の賢さを利用して、猿に犯罪を犯させたようです。

先日インドでは、1匹の猿がある宝石店に入り、店内を見渡した後にお店の引き出しに入っていた現金を持ち出して行ってしまいました。店主は猿にバナナを差し出しましたが、バナナには目もくれず現金を持って逃げてしまいました。

この店の店主によると、以前にも同じ猿が店に来たようで、その時は店の下見のために現れたのかもしれません。この猿の飼い主の元にお金を持って戻ると、バナナよりも美味しいご褒美が待っていたのかもしれません。

Saru wa dōbutsu no naka demo totemo kashikoi dōbutsu desu. Indo dewa saru no kashikosa o riyō shite, saru ni hanzai o okasaseta yō desu.

senjitsu indo de wa, ippiki no saru ga aru hōsekiten ni hairi, tennai o miwatashita ato ni omise no hikidashi ni haitte ita genkin o mochidashite itte shimaimashita. Tenshu wa saru ni banana o sashidashimashita ga, banana ni wa me mo kurezu genkin o motte nigete shimaimashita.

kono mise no tenshu ni yoruto, izen ni mo onaji saru ga mise ni kita yōde, sono toki wa mise no shitami no tame ni arawaretano kamo shiremasen. Kono saru no kainushi no moto ni okane o motte modoru to, banana yori mo oishii gohōbi ga matte ita no kamoshiremasen.

Play