NISJ 132 – Taking on a crossing of the Pacific in a balloon- Intermediate and Advanced Japanese Listening

Ballon-Banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

気球で太平洋横断に挑戦!
世界にはたくさんの冒険家がいます。今日は、気球で太平洋を横断した2人の冒険家の話です。

先月、米国人のトロイ・ブラッドリーさんとロシア人のレオニード・チェクチャエフさんの2人が、日本の佐賀県佐賀市から気球で飛び立ちました。
二人はガス気球で太平洋横断と飛行距離の最高記録更新に挑戦しました。

佐賀を飛び立った気球は、日本時間の1月31日の夜に無事メキシコ沖の海に着水しました。
飛行距離は1万696キロで、飛行時間は160時間37分。いずれも世界記録を更新するらしいです。

Sekai ni wa takusan no bōken ka ga i masu. Kyō wa, kikyū de taiheiyō o ōdan shi ta futari no bōken ka no hanashi desu.

sengetsu, amerika jin no toroi. buraddo rī san to roshia jin no reonīdo.chekuchaefu san no futari ga, nihon no saga ken saga shi kara kikyū de tobitachi mashi ta.
futari wa gasu kikyū de taiheiyō ōdan to hikō kyori no saikō kiroku kōshin ni chōsen shi mashi ta.

saga o tobitatta kikyū wa, nihon jikan no ichigatsu sanju ichi nichi no yoru ni buji mekishiko oki no umi ni chakusui shi mashi ta.
hikō kyori wa ichi man ropphyaku kyuju roku kiro de, hikō jikan wa hyaku roku ju jikan san ju nana fun. Izure mo sekai kiroku o kōshin suru rashii desu.

Play