NISJ 135 – Sakura’s Spain Travel Journal- Intermediate and Advanced Japanese Listening

Spain Banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

サクラのスペイン旅行記!
先週の週末からスペインのバスク地方に来ています。
サンセバスチャンという町に滞在しています。今回の旅は、仕事ではなく、プライベートの旅行で来ています。

大阪からイスタンブール経由でビルバオという町まで飛行機で移動しました。
ビルバオ空港からサンセバスチャンまでの移動は友達が迎えに来てくれました。6年ぶりに友達に会えて、とても嬉しかったです。

サンセバスチャンは、食べ物がとても美味しく、人はとても親切です。

senshū no shūmatsu kara supein no basuku chihō ni ki te i masu.
sansebasuchan toyuu machi ni taizai shi te i masu. Konkai no tabi wa, shigoto de wa naku, puraibēto no ryokō de ki te i masu.
ōsaka kara isutanbūru keiyu de birubao toyuu machi made hikōki de idō shi mashi ta.
birubao kūkō kara sansebasuchan made no idō wa tomodachi ga mukae ni ki te kure mashi ta. Roku nen buri ni tomodachi ni ae te, totemo ureshikatta desu.

sansebasuchan wa, tabemono ga totemo oishiku, hito wa totemo shinsetsu desu.

Play