NISJ 140 -The Monkey School is Back- Intermediate and Advanced Japanese Listening

Monkey shool-Banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

お猿の学校が復活
2013年いっぱいで閉園していた『お猿の学校』が、4月29日から復活することになりました。
『お猿の学校』とは、猿たちが芸を繰り広げる日光猿軍団劇場です。

『お猿の学校』は猿の高齢化と後継者不足により、一時は閉園していました。
しかし、これからも猿を通して楽しんでもらいたいと思っているスタッフがいました。
その彼が2代目校長となりました。そしてお猿の学校が復活することになりました。

また、猿のコミカルな芸を観ることが出来るようです。

Ni sen jusan nen ippai de heien shi te i ta ‘o saru no gakkō’ ga, shigatsu ni juku nichi kara fukkatsu suru koto ni nari mashi ta.
‘o saru no gakkō’ to wa, saru tachi ga gei o kurihirogeru nikkō saru gundan gekijō desu.

‘o saru no gakkō’ wa saru no kōrei ka to kōkei sha busoku niyori, ichiji wa heien shi te i mashi ta.
shikashi, korekara mo saru o tōshite tanoshin de morai tai to omotte iru sutaffu ga i mashi ta.
Sono kare ga ni daime kōchō to nari mashi ta. Soshite o saru no gakkō ga fukkatsu suru koto ni nari mashi ta.

mata, saru no komikaru na gei wo miru koto ga dekiru yō desu.

Play