NISJ 141 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 141:

米消費量:あなたの国は何番目?
あなたの国では、米をよく食べますか?日本人の主食は米なので、朝昼晩の3食とも 米を食べる人も少なくないでしょう。
日本は、世界で何番目に米をよく食べている国なのでしょうか。

トリップアドバイザーの調査によると、世界で一番米を食べている国はバングラディシュだそうです。
その次に米を食べている国は、ラオス、続いてカンボジア、ベトナムです。

日本は意外にも世界50番目でした。東南アジアやアフリカで米をよく食べているようです。
また、キューバ、ニカラグア、ペルーの中南米でも 米は日本より多く食べられています。

米を使った食べ物や、米と一緒に食べると美味しい料理が、世界中にあるという事です。

anata no kuni de wa, kome o yoku tabe masu ka?
nihonjin no shushoku wa kome na node, asa hiru ban no san shoku tomo kome o taberu hito mo sukunaku nai desho u.
Nihon wa, sekai de nan banme ni kome o yoku tabe te iru kuni na no desho u ka.

torippuadobaizā no chōsa ni yoru to, sekai de ichiban kome o tabe te iru kuni wabanguradishu da sō desu.
Sono tsugini kome o tabe te iru kuni wa, raosu, tsuzui te kanbojia, betonamu desu.

nihon wa igai ni mo sekai go jyu banme deshi ta. Tōnanajia ya afurika de kome o yoku tabe te iru yō desu.
Mata, kyūba, nikaragua, perū no chūnanbei de mo kome wa nihon yori ōku taberare te i masu.

kome o tsukatta tabemono ya, kome to issho ni taberu to oishii ryōri ga, sekaijū ni aru toyuu koto desu.

Play