NISJ 145 -Japan’s Charlotte- Intermediate and Advanced Japanese Listening

Charlotte-Banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

日本のシャーロット
先日、英国のウイリアム王子とキャサリン妃の間に生まれた王女にシャーロットと名付けられ、世界中の話題になりました。

その影響で、大分市の高崎山自然動物園のサルの赤ちゃんがシャーロット王女と同じ名前を付けられ、
今ではすっかり動物園の人気者になっています。
毎日、サルのシャーロットを一目見ようと たくさんの人が動物園にやって来ます。

しかし、サルの赤ちゃんの名前がシャーロットと決まった時は、日本中からたくさんの批判を受け、
一時は緊急会見を開くほどのニュースになってしまったのです。
動物園では名前を変更する事も考えられましたが、イギリス王室は、「どんな名前を付けようと、動物園の自由」と、
特に指摘がなったので、サルの赤ちゃんは、そのままシャーロットと名付けられました。

Senjitsu, igirisu no uiriamu ōji to kyasarin hi no ma ni umareta ōjo ni shārotto to nazukerare, sekaijū no wadai ni narimashita.

sono eikyō de, ōita-shi no takasakiyama shizen dōbutsuen no saru no akachan ga shārotto ōjo to onaji namae o tsukerare,
ima de wa sukkari dōbutsuen no ninkimono ni natte imasu.
Mainichi, saru no shārotto o hitome miyou to takusan no hito ga dōbutsuen ni yatte kimasu.

shikashi, saru no akachan no namae ga shārotto to kimatta toki wa, nihonjū kara takusan no hihan o uke,
ichiji wa kinkyū kaiken o hiraku hodo no nyūsu ni natte shimatta no desu.
Dōbutsuen de wa namae o henkō suru koto mo kangaeraremashita ga, igirisu ōshitsu wa, ‘donna namae o tsukeyou to, dōbutsuen no jiyū’ to,
tokuni shiteki ga natta node, saru no akachan wa, sonomama shārotto to nazukeraremashita.

Play