NISJ 146 -The Reason I jump- Intermediate and Advanced Japanese Listening

Jump Banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

僕が飛び跳ねる理由
『自閉症の僕が飛び跳ねる理由』という本が、イギリスやアメリカ、カナダで出版され、
10万部を突破し、話題になっています。
今では世界20カ国以上で翻訳され、出版されています。

この本の著者は、東田直樹さんといいます。この本を書いた時、彼はまだ中学2年生でした。
そして、彼自身が自閉症なのです。

著者は、人と話しをする事が出来ませんが、訓練をして筆談というコミュニケーションが出来るようになりました。
そして、この本では、自分と同じ自閉症の人の心の中を 彼なりに説明してくれています。

この本を通して、少しでも自閉症の人の事を身近な友達のひとりだと思ってもらえる事を、著者は願っています。

‘jiheishō no boku ga tobihaneru riyū’ toyuu hon ga, igirisu ya amerika, kanada de shuppan sare,
jūman bu o toppa shi, wadai ni natte imasu.
ima de wa sekai nijju kakoku ijō de honyaku sare, shuppan sarete imasu.

kono hon no chosha wa, higashida naoki san to ii masu.
Kono hon o kaita toki, kare wa mada chūgaku ni nensei deshita. soshite, kare jishin ga jiheishō na no desu.

chosha wa, hito to hanashi o suru koto ga dekimasen ga, kunren o shite hitsudan toyuu komyunikēshon ga dekiru yō ni narimashita.
soshite, kono hon de wa, jibun to onaji jiheishō no hito no kokoro no naka o kare nari ni setsumei shite kurete imasu.

kono hon o tōshite, sukoshi demo jiheishō no hito no koto o mijika na tomodachi no hitori da to omotte moraeru koto o, chosha wa negatte imasu.

Play