NISJ 147 -The Mystery Circles of Amami-Oshima  - Intermediate and Advanced Japanese Listening

Circle-Banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

鹿児島県・奄美大島の海底に、春から夏にかけてミステリーサークルが出現します。
そのミステリーサークルは、直径2メートルほどの美しい2重の円です。

3年前に地元のダイバーの調査で、アマミホシゾラフグが作成している事がわかりました。
ミステリーサークルは、オスのフグがメスの産卵用に約1週間かけて作るそうです。

アマミホシゾラフグは、新種の一種で, 米ニューヨーク州立大・国際生物種探査研究所が実施した 2015年度「世界の新種トップ10」に選ばれました。

新種は毎年約1万8000種見つかるのですが、日本での新種がトップ10入りしたのは、アマミホシゾラフグが初めてだそうです。

Kagoshima ken. amami ōshima no kaitei ni, haru kara natsu nikakete misuterī sākuru ga shutsugen shi masu.
Sono misuterī sākuru wa, chokkei ni mētoru hodo no utsukushii ni jū no en desu.

san nen mae ni jimoto no daibā no chōsa de, amamihoshizorafugu ga sakusei shi te iru koto ga wakari mashi ta. Misuterī sākuru wa,
osu no fugu ga mesu no sanran yō ni yaku isshūkan kake te tsukuru sō desu.

amamihoshizorafugu wa, shinshu no isshu de , amerika nyūyōku shūritsudai. kokusai seibutsu shu tansa kenkyūjo ga jisshi shi ta ni sen jyu go nendo ‘sekai no shinshu toppu ten ‘ ni erabare mashi ta.

shinshu wa maitoshi yaku ichi man hassen shu mitsukaru no desu ga, nihon de no shinshu ga toppu ten iri shi ta no wa, amamihoshizorafugu ga hajimete da sō desu.

Play