NISJ 149 -The Boy Who Kept Growing His Hair Out, Even After Being Called a Girl- Intermediate and Advanced Japanese Listening

Hair-Long-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

女の子と呼ばれても、髪を伸ばした男の子
オーストラリアのメルボルンに住むクリスティアンは、8歳の男の子です。
彼が6歳だった2年前、あるテレビCMを観て、彼は2年間髪の毛を伸ばし続けました。

そのテレビCMは、髪の毛の寄付を募るチャリティーCMでした。
がん治療で髪の毛が抜けてしまった子供達のためのかつら用の髪の毛でした。

クリスティアンが髪の毛を伸ばし始めると、周りの人達からは女の子みたいだと、からかわれました。
また、理由を知らない人達から、髪の毛を切ったほうが良いと言われる事もありました。
嫌な思いもたくさんしました。男の子が髪の毛を伸ばす事は、簡単ではなかったのです。

しかし、クリスティアンは、周りの人から何を言われても、2年半も髪の毛を伸ばし続けたのです。
そして10インチ(25.4センチ)の長さになった髪の毛を寄付しました。

ōsutoraria no meruborun ni sumu kurisutian wa, hassai no otokonoko desu.
kare ga roku sai datta ni nen mae, aru terebi CM o mite, kare wa ni nenkan kaminoke o nobashitsuzukemashita.
sono terebi CM wa, kaminoke no kifu o tsunoru charitī CM deshi ta.
Gan chiryō de kaminoke ga nuke te shimatta kodomo tachi no tame no katsura yō no kaminoke deshita.

kurisutian ga kaminoke o nobashihajimeru to, mawari no hitotachi kara wa onnanoko mitai da to, karakaware mashita.
Mata, riyū o shira nai hitotachi kara, kaminoke o kitta hō ga yoi to iwareru koto mo arimashita.
Iya na omoi mo takusan shimashita. Otokonoko ga kaminoke o nobasu koto wa, kantan de wa nakatta no desu.

shikashi, kurisutian wa, mawari no hito kara nani o iwarete mo, ni nen han mo kaminoke o nobashitsuzuketa no desu.
Soshite jyu inchi (ni jyu go . yon senchi) no nagasa ni natta kaminoke o kifu shimashita.

Play