NISJ 151 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 151:

7分の奇跡
あるアメリカ人記者が来日し絶賛した“7分の奇跡”。
それは、日本の新幹線の掃除です。

新幹線が駅に到着する前に、清掃員達がプラットフォームにスタンバイします。
そして、新幹線が到着し乗客が降りたと同時に、車内を掃除し始めます。

ゴミを回収し、各座席のトレイを拭き、ブラインドを上げます。
荷物の置き場もチェックし、椅子を元の位置に戻し、最後は床掃除をします。

ここまでの作業を、たった7分間で完了させます。
清掃員達は、1人当り100席を担当して掃除をするそうです。
抜群のチームワークと手際の良さで、「7分の奇跡」と呼ばれるほど、海外で絶賛されているそうです。

Aru amerika jin kisha ga rainichi shi zessan shita “nana fun no kiseki”.
sore wa, nihon no shinkansen no sōji desu.

Shinkansen ga eki ni tōchaku suru mae ni, seisōintachi ga purattofōmu ni sutanbai shimasu. 
Soshite, shinkansen ga tōchaku shi jōkyaku ga orita to dōji ni, shanai o sōji shihajimemasu.

gomi o kaishū shi, kaku zaseki no torei o fuki, buraindo o agemasu.
nimotsu no okiba mo chekku shi, isu o moto no ichi ni modoshi, saigo wa yuka sōji o shimasu.

koko made no sagyō o, tatta nana funkan de kanryō sasemasu.
Seisōintachi wa, hitori atari hyaku seki o tantō shite sōji o suru sō desu.
Batsugun no chīmuwāku to tegiwa no yosa de,”nana fun no kiseki” to yobareru hodo, kaigai de zessan sarete iru sō desu.

Play