NISJ 161 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 161:

すしアカデミー
すし職人になるには、普通10年の修行が必要ですが、東京すしアカデミーは、その技術を2ヶ月で学べる場所です。

すしアカデミーでは、日本人だけではなく、スペイン、オーストラリアやフランスなど様々な国の外国人もすし職人を目指しています。そして、ここ3年間で100人以上の外国人が卒業しています。

外国人の受講生の多くが、自分の国で料理人だった人や、レストランの経営者です。しかし、料理とはまったく違った仕事をしていた人も、受講しています。

卒業して一人前の寿司職人になるには、たくさんの練習と努力が必要ですが、多くの外国人受講生がすしアカデミーで頑張っています。

Sushi shokunin ni naruniwa, futsū jyunen no shugyō ga hitsuyō desu ga, tōkyō sushi akademī wa, sono gijutsu o ni kagetsu de manaberu basho desu.

sushi akademī dewa, nihonjin dake de wa naku, supein, ōsutoraria ya furansu nado samazama na kuni no gaikokujin mo sushi shokunin o mezashite imasu. Soshite, koko san nenkan de hyaku nin ijō no gaikokujin ga sotsugyō shite imasu.

gaikokujin no jukōsei no ōku ga, jibun no kuni de ryōrinin datta hito ya, resutoran no keieisha desu. Shikashi, ryōri to wa mattaku chigatta shigoto o shite ita hito mo, jukō shite imasu.

sotsugyō shite ichininmae no sushishokunin ni naru ni wa, takusan no renshū to doryoku ga hitsuyō desu ga, ōku no gaikokujin jukōsei ga sushi akademī de ganbatte imasu. [/tab]

Play