NISJ 162 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 162:

KBG84
沖縄の離島 小浜島を拠点に活動をしているKBG84が、海外でも注目されています。AKB48のような若いアイドルグループではありませんが、元気いっぱいのグループです。

KBG84の意味は、小浜島(Kohamajima)の、ばあちゃんたち(Baachantachi)の、合唱団(Gasshodan)、平均年齢84歳です。

このグループへの入団資格は、80歳以上であることです。現在のメンバーは、33人で最高年齢は97歳だそうです。入団資格が80歳からというのには、理由があります。その理由とは、小浜島では80歳になって一人前という文化があるからだそうです。

Okinawa no ritō kohamjima o kyoten ni katsudō o shiteiru KBG eighty four ga, kaigai demo chūmoku sarete imasu. AKB 48 no yōna wakai aidoru gurūpu dewa arimasen ga, genki ippai no gurūpu desu.

KBG eighty four no imi wa, Kohmajima (Kohamajima ) no, bāchan tachi ( Baachantachi ) no, gasshōdan ( Gasshodan )、heikin nenrei hachijyu yon sai desu.

kono gurūpu eno nyūdan shikaku wa, hachijyussai ijō de arukoto desu. Genzai no menbā wa, sanjyusan nin de saikō nenrei wa kyūjyunana sai dasōdesu. Nyūdan shikaku ga hachijyussai kara toyuu noniwa, riyū ga arimasu. Sono riyū towa, Kohamajima dewa hachijyussai ni natte ichininmae toyuu bunka ga aru kara dasōdesu.

Play