NISJ 167 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 167:

面白ギネス記録
先日、イギリス・ベッドフォードシャーで「大勢で月に向かって、1分間遠ぼえをする」というギネス記録に挑戦しました。

ギネス記録に挑戦した人数は464人で、過去の296人に比べてかなり多くの人が参加し、見事記録を塗り替えました。

世界には、様々なギネス記録に挑戦している人たちがいます。ギネス・ワールド・レコーズの始まりは、アイルランドのビール会社の酒造所の代表取締役が、世界一速く飛べる鳥を議論した事がきっかけだそうです。

Senjitsu, igirisu. beddofōdoshā de ‘oozei de tsuki ni mukatte, ippunnkan tohboe o suru’ toyuu ginesu kiroku ni chōsen shimashita.

ginesu kiroku ni chōsen shita ninzū wa yonhyaku rokujyu yo nin de, kako no nihyaku kyūjyu roku nin ni kurabe te kanari ōku no hito ga sanka shi, migoto kiroku o nurikae mashita.

sekai niwa, samazama na ginesu kiroku ni chōsen shiteiru hito tachi ga imasu. ginesu-wārudo-rekōzu no hajimari wa, airurando no bīru gaisha no shuzōsho no daihyōtorishimariyaku ga, sekaiichi hayaku toberu tori o giron shitakoto ga kikkake dasō desu.

Play