NISJ 173-Smoothest Bald Head Competition-Intermediate and Advanced Japanese Listening

tsurutsuru-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

つるつる頭全国大会
「つるつる」とは、物の表面がなめらかでつやがあるもの、なめらかで、滑りやすいもの、抵抗がなく速く進む時などに使います。頭部に髪の毛がない頭を「つるつる頭」と表現します。

青森県で「日本最強のつるつる頭」の全国大会が行われました。頭のつるつるした部分に吸盤を付けて、綱引きのように1本のひもを引っ張りあう大会でした。

戦った後は、頭に吸盤の跡がくっきりとついて、少し痛そうですが、大会は盛り上がったようです。

‘tsurutsuru’ to wa, mono no hyōmen ga nameraka de tsuya ga aru mono, nameraka de, suberi yasui mono, teikō ga naku hayaku susumu toki nado ni tsukai masu. Tōbu ni kaminoke ga nai atama o ‘tsurutsuru atama’ to hyōgen shimasu.

aomori ken de ‘nihon saikyō no tsurutsuru atama’ no zenkoku taikai ga okonawaremashita. Atama no tsurutsurushita bubun ni kyūban o tsukete, tsunahiki no yō ni ippon no himo o hippariau taikai deshita.

tatakatta ato wa, atama ni kyūban no ato ga kukkiri to tsuite, sukoshi itasōdesu ga, taikai wa moriagatta yō desu.

Play