NISJ 174-Japanese Buddhism-Intermediate and Advanced Japanese Listening

Japanese buddhism-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

日本の仏教
街ではイルミネーションなど、すでにクリスマスの雰囲気でいっぱいです。10月まではどこもハロウインの飾り付け一色でした。そして、クリスマスが終わると一気にお正月の飾り付けに変わります。

日本人の宗教感は独特です。日本人はハロウインを楽しみ、クリスマスを祝います。お正月には、神社に初詣に行ったり、宗教の寛容性が普通です。日本に住む海外の方たちも、最初は驚いたかもしれないです。

京都にあるお寺の副住職は、宗教の違いとは食の違いと似ていると言っています。

また、信じる宗教が違っても、お互いを尊重し仲良くするという事が大切な事だと言っています。

Machi dewa iruminēshon nado, sudeni kurisumasu no funiki de ippai desu. jūgatsu made wa doko mo harouin no kazaritsuke isshoku deshita. Soshite, kurisumasu ga owaru to ikki ni oshōgatsu no kazaritsuke ni kawarimasu.

nihonjin no shūkyō kan wa dokutoku desu. Nihonjin wa harouin o tanoshimi, kurisumasu o iwaimasu. Oshōgatsu niwa, jinja ni hatsumōde ni ittari, shūkyō no kanyōsei ga futsū desu. Nihon ni sumu kaigai no katatachi mo, saisho wa odoroita kamo shirenai desu.

kyōto ni aru otera no fukujūshoku wa, shūkyō no chigai to wa shoku no chigai to nite iru to itte imasu.

mata, shinjiru shūkyō ga chigatte mo, otagai o sonchō shi nakayoku suru toyuu koto ga taisetsu na koto da to itte imasu.

Play