NISJ 180 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 180:

卒業を迎える駅
日本は、4月に新しい年度が始まります。日本の学校は4月に入学式、3月に卒業式が行われます。
JR北海道の旧白滝駅には、電車が上り線は1日3本、下り線は1日1本が停車する駅です。この駅は、1947年に開業し、70年近く無人駅として使われていましたが、3年前に廃駅となることが決まりました。

しかし、この駅を毎日利用しているたった1人の女子高生がいました。この女子高生の為に、JR北海道は、彼女の高校卒業まで駅の廃止を待つことにしました。
今年3月にその彼女は高校を卒業します。そして旧白滝駅も彼女と一緒に「卒業」します。

Nihon wa, shigatsu ni atarashii nendo ga hajimarimasu. Nihon no gakkō wa shigatsu ni nyūgakushiki, sangatsu ni sotsugyōshiki ga okonawaremasu.

JR hokkaidō no kyūshirataki eki niwa, densha ga noborisen wa ichi nichi san bon, kudarisen wa ichi nichi ippon ga teisha suru eki desu. Kono eki wa, senkyūhyaku yonjyunana nen ni kaigyō shi, nanajyu nen chikaku mujineki toshite tsukawarete imashita ga, sannen mae ni haieki to naru koto ga kimarimashita.

shikashi, kono eki o mainichi riyō shite iru tatta hitori no joshikōsei ga imashita. Kono joshikōsei no tame ni, JR hokkaidō wa, kanojo no kōkō sotsugyō made eki no haishi o matsu koto ni shimashita.

kotoshi sangatsu ni sono kanojo wa kōkō o sotsugyō shimasu. Soshite kyūshirataki eki mo kanojo to issho ni ‘sotsugyō’ shimasu.

Play

NISJ 180- The Station Facing Graduation -Intermediate and Advanced Japanese Listening

Station-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

卒業を迎える駅
日本は、4月に新しい年度が始まります。日本の学校は4月に入学式、3月に卒業式が行われます。
JR北海道の旧白滝駅には、電車が上り線は1日3本、下り線は1日1本が停車する駅です。この駅は、1947年に開業し、70年近く無人駅として使われていましたが、3年前に廃駅となることが決まりました。

しかし、この駅を毎日利用しているたった1人の女子高生がいました。この女子高生の為に、JR北海道は、彼女の高校卒業まで駅の廃止を待つことにしました。
今年3月にその彼女は高校を卒業します。そして旧白滝駅も彼女と一緒に「卒業」します。

Nihon wa, shigatsu ni atarashii nendo ga hajimarimasu. Nihon no gakkō wa shigatsu ni nyūgakushiki, sangatsu ni sotsugyōshiki ga okonawaremasu.

JR hokkaidō no kyūshirataki eki niwa, densha ga noborisen wa ichi nichi san bon, kudarisen wa ichi nichi ippon ga teisha suru eki desu. Kono eki wa, senkyūhyaku yonjyunana nen ni kaigyō shi, nanajyu nen chikaku mujineki toshite tsukawarete imashita ga, sannen mae ni haieki to naru koto ga kimarimashita.

shikashi, kono eki o mainichi riyō shite iru tatta hitori no joshikōsei ga imashita. Kono joshikōsei no tame ni, JR hokkaidō wa, kanojo no kōkō sotsugyō made eki no haishi o matsu koto ni shimashita.

kotoshi sangatsu ni sono kanojo wa kōkō o sotsugyō shimasu. Soshite kyūshirataki eki mo kanojo to issho ni ‘sotsugyō’ shimasu.

Play

NISJ 179 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 179:

ノーパンツデー
2002年からアメリカ・ニューヨークでユニークなイベントが始まりました。そのイベントは、下着姿で地下鉄に乗る「ノーパンツデー」です。ノーパンツデーとは、上半身は冬服を着て、下半身はズボンやスカートを履かないで地下鉄に乗るイベントです。

このイベントは、ただ単に下着を見せるイベントではありません。ユ-モラスなイベントで人を笑顔にするという目的と、恵まれない人たちに衣服の寄付を呼び掛ける目的があるそうです。

今では、世界中にこのイベントが広がっています。そして、今年も世界約60都市で開催されました。

Nisenni nen kara amerika. nyūyōku de yunīku na ibento ga hajimari mashita. Sono ibento wa, shitagi sugata de chikatetsu ni noru ‘nōpantsudē’ desu. Nōpantsudē to wa, jōhanshin wa fuyu fuku o ki te, kahanshin wa zubon ya sukāto o hakanai de chikatetsu ni noru ibento desu.

kono ibento wa, tadatanni shitagi o miseru ibento de wa arimasen. Yu – morasu na ibento de hito o egao ni surutoyuu mokuteki to, megumarenai hitotachi ni ifuku no kifu o yobikakeru mokuteki ga arusōdesu.

ima de wa, sekaijū ni kono ibento ga hirogatte i masu. Soshite, kotoshi mo sekai yaku roku zero toshi de kaisai sare mashi ta.

Play

NISJ 179-No Pants Day-Intermediate and Advanced Japanese Listening

No Pants Day- Banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

ノーパンツデー
2002年からアメリカ・ニューヨークでユニークなイベントが始まりました。そのイベントは、下着姿で地下鉄に乗る「ノーパンツデー」です。ノーパンツデーとは、上半身は冬服を着て、下半身はズボンやスカートを履かないで地下鉄に乗るイベントです。

このイベントは、ただ単に下着を見せるイベントではありません。ユ-モラスなイベントで人を笑顔にするという目的と、恵まれない人たちに衣服の寄付を呼び掛ける目的があるそうです。

今では、世界中にこのイベントが広がっています。そして、今年も世界約60都市で開催されました。

Nisenni nen kara amerika. nyūyōku de yunīku na ibento ga hajimari mashita. Sono ibento wa, shitagi sugata de chikatetsu ni noru ‘nōpantsudē’ desu. Nōpantsudē to wa, jōhanshin wa fuyu fuku o ki te, kahanshin wa zubon ya sukāto o hakanai de chikatetsu ni noru ibento desu.

kono ibento wa, tadatanni shitagi o miseru ibento de wa arimasen. Yu – morasu na ibento de hito o egao ni surutoyuu mokuteki to, megumarenai hitotachi ni ifuku no kifu o yobikakeru mokuteki ga arusōdesu.

ima de wa, sekaijū ni kono ibento ga hirogatte i masu. Soshite, kotoshi mo sekai yaku roku zero toshi de kaisai sare mashi ta.

Play

NISJ 178 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 178:

まぐろの初せり  
1月5日に、今年初めてのせりが日本全国の卸売市場で行われました。せりとは、売主がより多くの買い手に競争で値をつけさせ、最高の値をつけた人に販売する取引方法です。

卸売市場では水産物のせり、野菜や果物のせり、肉のせり、花のせりなどが行われます。

東京・築地市場では 、毎年初せりで 高額な金額でマグロが取引されています。
今回は、青森県の大間産クロマグロが最高値で1匹1400万円(200キロ)で取引されました。1キロあたり7万円で、去年の28倍の値段になりました。

築地市場は、今年11月に新しい場所へ移転するため、今回が最後の初せりとなりました。

Ichigatsu itsuka ni, kotoshi hajimete no seri ga nihon zenkoku no oroshiuri ichiba de okonawaremashita. Seri to wa, urinushi ga yori ōku no kaite ni kyōsō de ne o tsukesase, saikō no ne o tsuketa hito ni hanbaisuru torihiki hōhō desu.

oroshiuri ichiba de wa suisanbutsu no seri, yasai ya kudamono no seri, niku no seri, hana no seri nado ga okonawaremasu.

tōkyō. tsukiji ichiba dewa, maitoshi hatsu seri de kōgaku na kingaku de maguro ga torihiki sareteimasu.
konkai wa, aomori ken no Oma san kuromaguro ga saitakane de ippiki 1400 man en (200 kiro) de torihiki saremashita. 1 kiro atari nana man en de, kyonen no nijyuhachi bai no nedan ni narimashita.

tsukiji ichiba wa, kotoshi jūichigatsu ni atarashii basho e iten surutame, konkai ga saigo no hatsu seri to narimashita.

Play

NISJ 178-First Tuna Auction of the Year-Intermediate and Advanced Japanese Listening

Tuna-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

まぐろの初せり  
1月5日に、今年初めてのせりが日本全国の卸売市場で行われました。せりとは、売主がより多くの買い手に競争で値をつけさせ、最高の値をつけた人に販売する取引方法です。

卸売市場では水産物のせり、野菜や果物のせり、肉のせり、花のせりなどが行われます。

東京・築地市場では 、毎年初せりで 高額な金額でマグロが取引されています。
今回は、青森県の大間産クロマグロが最高値で1匹1400万円(200キロ)で取引されました。1キロあたり7万円で、去年の28倍の値段になりました。

築地市場は、今年11月に新しい場所へ移転するため、今回が最後の初せりとなりました。

Ichigatsu itsuka ni, kotoshi hajimete no seri ga nihon zenkoku no oroshiuri ichiba de okonawaremashita. Seri to wa, urinushi ga yori ōku no kaite ni kyōsō de ne o tsukesase, saikō no ne o tsuketa hito ni hanbaisuru torihiki hōhō desu.

oroshiuri ichiba de wa suisanbutsu no seri, yasai ya kudamono no seri, niku no seri, hana no seri nado ga okonawaremasu.

tōkyō. tsukiji ichiba dewa, maitoshi hatsu seri de kōgaku na kingaku de maguro ga torihiki sareteimasu.
konkai wa, aomori ken no Oma san kuromaguro ga saitakane de ippiki 1400 man en (200 kiro) de torihiki saremashita. 1 kiro atari nana man en de, kyonen no nijyuhachi bai no nedan ni narimashita.

tsukiji ichiba wa, kotoshi jūichigatsu ni atarashii basho e iten surutame, konkai ga saigo no hatsu seri to narimashita.

Play

NISJ 177 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 177:

大掃除
日本では、年末になると大掃除をする習慣があります。1年のホコリを払って、スッキリとした気持ちでお正月を迎えます。

先日、アメリカ・ニューヨークでは、違った方法でスッキリとした気持ちで新年を迎えるためのイベントが行われました。

そのイベントは、「今年の忘れたい思い出を捨てよう」というイベントでした。参加者は、今年別れた恋人との思い出の品や、ローンの請求書など、それぞれが忘れたい思い出をゴミ箱に捨てにきました。

ゴミ箱に捨てられた思い出は、シュレッダーで粉々になり、参加者の気持ちもスッキリしたようです。

Nihon dewa, nenmatsu ni naru to Osōji o suru shūkan ga arimasu. Ichinen no hokori o haratte, sukkiri to shita kimochi de oshōgatsu o mukaemasu.

senjitsu, amerika – nyūyōku dewa, chigatta hōhō de sukkiri to shita kimochi de shinnen o mukaeru tame no ibento ga okonawaremashita.

sono ibento wa, ‘kotoshi no wasuretai omoide o suteyou’toyuu ibentodeshita. Sankasha wa, kotoshi wakareta koibito to no omoide no shina ya, rōn no seikyūsho nado, sorezore ga wasuretai omoide o gomibako ni sute ni kimashita.

gomibako ni suterareta omoide wa, shureddā de konagona ni nari, sankasha no kimochi mo sukkirishita yōdesu.

Play

NISJ 177-Thorough Housecleaning-Intermediate and Advanced Japanese Listening

cleanup-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

大掃除
日本では、年末になると大掃除をする習慣があります。1年のホコリを払って、スッキリとした気持ちでお正月を迎えます。

先日、アメリカ・ニューヨークでは、違った方法でスッキリとした気持ちで新年を迎えるためのイベントが行われました。

そのイベントは、「今年の忘れたい思い出を捨てよう」というイベントでした。参加者は、今年別れた恋人との思い出の品や、ローンの請求書など、それぞれが忘れたい思い出をゴミ箱に捨てにきました。

ゴミ箱に捨てられた思い出は、シュレッダーで粉々になり、参加者の気持ちもスッキリしたようです。

Nihon dewa, nenmatsu ni naru to Osōji o suru shūkan ga arimasu. Ichinen no hokori o haratte, sukkiri to shita kimochi de oshōgatsu o mukaemasu.

senjitsu, amerika – nyūyōku dewa, chigatta hōhō de sukkiri to shita kimochi de shinnen o mukaeru tame no ibento ga okonawaremashita.

sono ibento wa, ‘kotoshi no wasuretai omoide o suteyou’toyuu ibentodeshita. Sankasha wa, kotoshi wakareta koibito to no omoide no shina ya, rōn no seikyūsho nado, sorezore ga wasuretai omoide o gomibako ni sute ni kimashita.

gomibako ni suterareta omoide wa, shureddā de konagona ni nari, sankasha no kimochi mo sukkirishita yōdesu.

Play