NISJ 179-No Pants Day-Intermediate and Advanced Japanese Listening

No Pants Day- Banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

ノーパンツデー
2002年からアメリカ・ニューヨークでユニークなイベントが始まりました。そのイベントは、下着姿で地下鉄に乗る「ノーパンツデー」です。ノーパンツデーとは、上半身は冬服を着て、下半身はズボンやスカートを履かないで地下鉄に乗るイベントです。

このイベントは、ただ単に下着を見せるイベントではありません。ユ-モラスなイベントで人を笑顔にするという目的と、恵まれない人たちに衣服の寄付を呼び掛ける目的があるそうです。

今では、世界中にこのイベントが広がっています。そして、今年も世界約60都市で開催されました。

Nisenni nen kara amerika. nyūyōku de yunīku na ibento ga hajimari mashita. Sono ibento wa, shitagi sugata de chikatetsu ni noru ‘nōpantsudē’ desu. Nōpantsudē to wa, jōhanshin wa fuyu fuku o ki te, kahanshin wa zubon ya sukāto o hakanai de chikatetsu ni noru ibento desu.

kono ibento wa, tadatanni shitagi o miseru ibento de wa arimasen. Yu – morasu na ibento de hito o egao ni surutoyuu mokuteki to, megumarenai hitotachi ni ifuku no kifu o yobikakeru mokuteki ga arusōdesu.

ima de wa, sekaijū ni kono ibento ga hirogatte i masu. Soshite, kotoshi mo sekai yaku roku zero toshi de kaisai sare mashi ta.

Play