NISJ 186 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 186:

まくら投げ大会
子供の頃、旅館に泊まると、まくら投げをして遊んだ日本人は多いと思います。私も家族旅行や修学旅行で、旅館の部屋でまくら投げをした思い出があります。

温泉地の静岡・伊藤市では、4年前から「全日本まくら投げ大会」を開催しています。温泉地の伊藤の町を盛り上げる目的で始まりました。

まくら投げの試合は、1チーム8人で、先に大将にまくらを当てるか、最後まで敵の枕に当たらず残った選手が多い方が勝ちになります。

今年は全国からおよそ450人が参加しました。

Kodomo no koro, ryokan ni tomaru to, makura nage o shite asonda nihonjin wa ōi to omoimasu. Watashi mo kazokuryokō ya shūgakuryokō de, ryokan no heya de makura nage o shita omoide ga ari masu.

onsen chi no shizuoka. itō shi dewa, yonen mae kara ‘zennihon makura nage taikai’ o kaisai shiteimasu. Onsen chi no itō no machi o moriageru mokuteki de hajimarimashita.

makura nage no shiai wa, ichcchīmu hachi nin de, saki ni taishō ni makura o ateru ka, saigo made teki no makura ni atarazu nokotta senshu ga ōi hō ga kachi ni narimasu.

kotoshi wa zenkoku kara oyoso yonhyaku gojyu nin ga sanka shimashita.

Play