NISJ 190- The French Spider-Man-Intermediate and Advanced Japanese Listening

Spiderman-banner

ind the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

フランスのスパイダーマン
“フランスのスパイダーマン”として知られるフランス人のフリークライマー、アラン・ロベールさんが、今回はパリ近郊のビジネス街のビルに挑戦した。

彼は11歳からロッククライミングを始め、命綱をせず素手で世界中の高層建築物を登ることで知られている。今までにパリのエッフェル塔、マレーシアのクアラルンプールのペトロナスツインタワー、ドバイのブルジュ・ハリーファなどの高層建築物を登ることに挑戦し成功している。

今回もパリ近郊の高層ビルを登り切り喜んだアランさんですが、喜ぶ暇もなく、警察に連行されてしまったようだ。

“furansu no supaidāman” toshite shirareru furansujin no furīkuraimā, aran. robēru san ga, konkai wa pari kinkō no bijinesugai no biru ni chōsen shita.

kare wa juissai kara rokkukuraimingu o hajime, inochizuna o sezu sude de sekaijū no kōsō kenchikubutsu o noboru koto de shirareteiru. Imamade ni pari no efferutō, marēshia no kuararunpūru no petoronasutsuintawā, dobai no buruju.harīfa nadono kōsō kenchikubutsu o noboru koto ni chōsen shi seikō shiteiru.

konkai mo pari kinkō no kōsō biru o noborikiri yorokonda aran san desu ga, yorokobu hima mo naku, keisatsu ni renkō sarete shimattayōda.

Play