NISJ 196 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 195:

新しい命
日本では、人やペットが亡くなると火葬します。遺灰は骨壷に入れてお墓に保管されるのが普通です。しかし、これからは大好きだった人やペットを身近に感じることを可能にしてくれます。

バルセロナのバイオズ・アーン社が提案したバイオズ・インキューブは、生物分解する鉢植えのような骨壷です。骨壷の上に自分の好きな木の種を設置すれば、遺灰が木の養分となって木が育っていきます。大切な人やペットが木と一体となって蘇ります。

使い方は簡単で、バイオス・インキューブが自動的に適切な水やりをしてくれます。また、アプリを使って植物の状態を確認することが出来ます。

Nihon de wa, hito ya petto ga nakunaru to kasō shimasu. Ihai wa kotsutsubo ni irete ohaka ni hokan sareru no ga futsū desu. Shikashi, kore kara wa daisuki datta hito ya petto o mijika ni kanjiru koto o kanō ni shite kuremasu.

Baruserona no Baiozu-ān sha ga teian shita baiozu-inkyūbu wa, seibutsu bunkai suru hachiue no yō na kotsutsubo desu. Kotsutsubo no ue ni jibun no suki na ki no tane o secchi sureba, ihai ga ki no yōbun to natte ki ga sodatte ikimasu. Taisetsu na hito ya petto ga ki to ittai to natte yomigaerimasu.

tsukaikata wa kantan de, baiosu.inkyūbu ga jidōteki ni tekisetsu na mizu yari o shite kuremasu. Mata, apuri o tsukatte shokubutsu no jōtai o kakunin suru koto ga dekimasu.

Play