NISJ 198 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 198:

偶然からの誕生
みんなが大好きなポテトチップスが、偶然から誕生したのはご存知でしょうか。アメリカのあるレストランで、フライドポテトが厚すぎると苦情を言ったお客が何度も作り直しさせました。うんざりしたシェフは、フォークで刺せないような薄切りにし、カリカリに揚げてお客を困らせてやろうとしたのです。しかし、お客はそれに大喜びし、あっという間にポテトチップスとして世界に広まりました。

また、人気カクテルのマルガリータも偶然からの誕生説があります。アメリカでは当初「デイジー」という名前で、ウイスキーをベースに作られていました。しかし、メキシコのあるバーで、バーテンダーがボトルの取り間違えから、テキーラをベースにしたところ、お客が気に入りスペイン語でマルガリータと名付けられたそうです。

Minna ga daisuki na potetochippusu ga, gūzen kara tanjō shita no wa gozonji deshouka. Amerika no aru resutoran de, furaidopoteto ga atsu sugiru to kujō o itta okyaku ga nando mo tsukurinaoshisasemashita. Unzari shita shefu wa, fōku de sasenai yōna usugiri ni shi, karikari ni agete okyaku o komarasete yarou to shita no desu. Shikashi, okyaku wa sore ni oyorokobi shi, attoyuumani potetochippusu toshite sekai ni hiromarimashita.

mata, ninki kakuteru no marugarīta mo gūzen kara no tanjōsetsu ga arimasu. Amerika dewa tōsho ‘deijī’ toyuu namae de, uisukī o bēsu ni tsukurarete imashita. Shikashi, mekishiko no aru bā de, bātendā ga botoru no torimachigae kara, tekīra o bēsu ni shita tokoro, okyaku ga ki ni iri supeingo de marugarīta to nazukerareta sōdesu.

Play