NISJ 201- Healing Dogs-Intermediate and Advanced Japanese Listening

healing dog-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com1

癒し犬
旅行に行くのは楽しいですが、飛行機での長旅や空港での待ち時間はとても苦痛な時間です。特に空港では人が混み合っています。 予定のフライトが天候不良によって遅れたりすると、とてもストレスを感じます。

アメリカのユナイテッド航空は、2014年から アメリカ国内の空港が混雑する年末やホリデーシーズンに空港利用客を癒すために、試験的に癒し犬を配属しました。

犬に触れることで、人の体から分泌するホルモンの一つを軽減し、ストレスを減らす効果があるようです。ユナイテッド航空は、2015年にもある期間で癒し犬の導入を実施し、空港利用客はとても癒されたそうです。

Ryokō ni iku no wa tanoshii desu ga, hikōki de no nagatabi ya kūkō de no machijikan wa totemo kutsū na jikan desu. Toku ni kūkō de wa hito ga komiatte imasu. Yotei no furaito ga tenkō furyō ni yotte okuretari suru to, totemo sutoresu o kanjimasu.

amerika no yunaiteddo kōkū wa, nisenjyuyonen kara amerika kokunai no kūkō ga konzatsu suru nenmatsu ya horidē shīzun ni kūkō riyōkyaku o iyasu tame ni, shikenteki ni iyashi ken o haizoku shimashita.

inu ni fureru koto de, hito no karada kara bunpitsu suru horumon no hitotsu o keigen shi, sutoresu o herasu kōka ga aru yō desu. Yunaiteddo kōkū wa, nisenjyugo nen ni mo aru kikan de iyashi ken no dōnyū o jisshi shi, kūkō riyōkyaku wa totemo iyasareta sō desu

Play