NISJ 205 – Fast Version

英語になった日本語

日本の文化や食文化が海外に広まり、日本語のままでも海外で通じる単語が増えてきています。例えば、枝豆、旨味、ラーメン、漫画、折り紙などの単語は日本語ですが、海外でも通じます。日本人として嬉しく思います。

このような日本語が英語になった単語の中に、過労死(karoshi)と言った単語があります。過労死とは、長時間の残業や休みなしに仕事をさせられ、精神的、肉体的の負担で労働者が突然死んでしまう事を言います。

過労死は、2002年にオックスフォードの辞書に英語として登録されました。世界には、あまり広まって欲しくない単語です。

Eigo ni Natta Nihongo英語になった日本語

Nihon no bunka ya shokubunka ga kaigai ni hiromari, nihongo no mama demo kaigai de tsūjiru tango ga fuete kite imasu. Tatoeba, edamame, umami, rāmen, manga, origami nado no tango wa nihongo desu ga, kaigai de mo tsūjimasu. Nihonjin toshite ureshiku omoimasu.

kono yō na nihongo ga eigo ni natta tango no naka ni, karōshi (karoshi ) to itta tango ga arimasu. Karōshi to wa, chōjikan no zangyō ya yasumi nashi ni shigoto o saserare, seishinteki, nikutaiteki no futan de rōdōsha ga totsuzen shinde shimau koto o iimasu.

karōshi wa, nisenni nen ni okkusufōdo no jisho ni eigo toshite tōroku saremashita. Sekai ni wa, amari hiromatte hoshiku nai tango desu.

Play

NISJ 205 – Japanese that has Become English

Japanese Words in English

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

日本の文化や食文化が海外に広まり、日本語のままでも海外で通じる単語が増えてきています。例えば、枝豆、旨味、ラーメン、漫画、折り紙などの単語は日本語ですが、海外でも通じます。日本人として嬉しく思います。

このような日本語が英語になった単語の中に、過労死(karoshi)と言った単語があります。過労死とは、長時間の残業や休みなしに仕事をさせられ、精神的、肉体的の負担で労働者が突然死んでしまう事を言います。

過労死は、2002年にオックスフォードの辞書に英語として登録されました。世界には、あまり広まって欲しくない単語です。

Nihon no bunka ya shokubunka ga kaigai ni hiromari, nihongo no mama demo kaigai de tsūjiru tango ga fuete kite imasu. Tatoeba, edamame, umami, rāmen, manga, origami nado no tango wa nihongo desu ga, kaigai de mo tsūjimasu. Nihonjin toshite ureshiku omoimasu.

kono yō na nihongo ga eigo ni natta tango no naka ni, karōshi to itta tango ga arimasu. Karōshi to wa, chōjikan no zangyō ya yasumi nashi ni shigoto o saserare, seishinteki, nikutaiteki no futan de rōdōsha ga totsuzen shinde shimau koto o iimasu.

karōshi wa, nisenni nen ni okkusufōdo no jisho ni eigo toshite tōroku saremashita. Sekai ni wa, amari hiromatte hoshiku nai tango desu.

Play

NISJ 204 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 204:

男性の芸者さん

芸者さんや舞妓さんとのお座敷遊びは、多くの日本人にとっても縁遠い世界です。お客さんは格式の高い料亭で、芸者さんたちとゲームなどをして楽しい時間を過ごします。

芸者や舞妓は女性の仕事として知られていますが、男性の芸者もいます。岐阜県には、喜久次(きくじ)さんという男性芸者がいます。喜久次さんは全国に8人しかいない男性芸者の一人です。

男性の芸者は「幇間(ほうかん)」と呼ばれます。幇間とは、間をたすけるという意味で、お客さんと舞妓さんの間を取り持つ役目だそうです。

貴重な男性の芸者さんに、これからも日本の伝統文化を多くの人に広めていって欲しいです。

Dansei no Geishasan

Geishasan ya maikosan to no ozashiki asobi wa, ōku no nihonjin ni tottemo entooi sekai desu. Okyakusan wa kakushiki no takai ryōtei de, geishasantachi to gēmu nado o shite tanoshii jikan o sugoshimasu.

geisha ya maiko wa josei no shigoto toshite shirarete imasu ga, dansei no geisha mo imasu. Gifuken ni wa, Kikujisan toyuu dansei geisha ga imasu. Kikujisan wa zenkoku ni hachi nin shika inai dansei geisha no hitori desu.  

dansei no geisha wa ‘hōkan’ to yobaremasu. Hōkan to wa, ma o tasukeru toyuu imi de, okyakusan to maikosan no ma o torimotsu yakume dasōdesu.

kichō na dansei no geishasan ni, korekara mo nihon no dentō bunka o ōku no hito ni hiromete itte hoshii desu.

Play

NISJ 204 – Male Geishas

Male Geishas

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

男性の芸者さん

芸者さんや舞妓さんとのお座敷遊びは、多くの日本人にとっても縁遠い世界です。お客さんは格式の高い料亭で、芸者さんたちとゲームなどをして楽しい時間を過ごします。

芸者や舞妓は女性の仕事として知られていますが、男性の芸者もいます。岐阜県には、喜久次(きくじ)さんという男性芸者がいます。喜久次さんは全国に8人しかいない男性芸者の一人です。

男性の芸者は「幇間(ほうかん)」と呼ばれます。幇間とは、間をたすけるという意味で、お客さんと舞妓さんの間を取り持つ役目だそうです。

貴重な男性の芸者さんに、これからも日本の伝統文化を多くの人に広めていって欲しいです。

Dansei no Geishasan

Geishasan ya maikosan to no ozashiki asobi wa, ōku no nihonjin ni tottemo entooi sekai desu. Okyakusan wa kakushiki no takai ryōtei de, geishasantachi to gēmu nado o shite tanoshii jikan o sugoshimasu.

geisha ya maiko wa josei no shigoto toshite shirarete imasu ga, dansei no geisha mo imasu. Gifuken ni wa, Kikujisan toyuu dansei geisha ga imasu. Kikujisan wa zenkoku ni hachi nin shika inai dansei geisha no hitori desu.  

dansei no geisha wa ‘hōkan’ to yobaremasu. Hōkan to wa, ma o tasukeru toyuu imi de, okyakusan to maikosan no ma o torimotsu yakume dasōdesu.

kichō na dansei no geishasan ni, korekara mo nihon no dentō bunka o ōku no hito ni hiromete itte hoshii desu.

Play