NISJ 204 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 204:

男性の芸者さん

芸者さんや舞妓さんとのお座敷遊びは、多くの日本人にとっても縁遠い世界です。お客さんは格式の高い料亭で、芸者さんたちとゲームなどをして楽しい時間を過ごします。

芸者や舞妓は女性の仕事として知られていますが、男性の芸者もいます。岐阜県には、喜久次(きくじ)さんという男性芸者がいます。喜久次さんは全国に8人しかいない男性芸者の一人です。

男性の芸者は「幇間(ほうかん)」と呼ばれます。幇間とは、間をたすけるという意味で、お客さんと舞妓さんの間を取り持つ役目だそうです。

貴重な男性の芸者さんに、これからも日本の伝統文化を多くの人に広めていって欲しいです。

Dansei no Geishasan

Geishasan ya maikosan to no ozashiki asobi wa, ōku no nihonjin ni tottemo entooi sekai desu. Okyakusan wa kakushiki no takai ryōtei de, geishasantachi to gēmu nado o shite tanoshii jikan o sugoshimasu.

geisha ya maiko wa josei no shigoto toshite shirarete imasu ga, dansei no geisha mo imasu. Gifuken ni wa, Kikujisan toyuu dansei geisha ga imasu. Kikujisan wa zenkoku ni hachi nin shika inai dansei geisha no hitori desu.  

dansei no geisha wa ‘hōkan’ to yobaremasu. Hōkan to wa, ma o tasukeru toyuu imi de, okyakusan to maikosan no ma o torimotsu yakume dasōdesu.

kichō na dansei no geishasan ni, korekara mo nihon no dentō bunka o ōku no hito ni hiromete itte hoshii desu.

Play