NISJ 206- Mascot in Japan -Intermediate and Advanced Japanese Listening

Mascot school in Japan -banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

日本のマスコットスクール
日本の各地で着ぐるみを見かけた事があると思います。着ぐるみビジネスは、日本でとても大きなビジネスです。マスコットは町興し、ショッピングモールでのイベント、航空会社、警察署、刑務所などでも起用されています。

着ぐるみは漫画みたいなもので、日本の文化になっています。東京にはマスコットスクールというマスコットになるための学校があります。
マスコットになるためには大きく3つのルールがあります。1つ目は、声を出さない。2つ目は、肌を見せない。3つ目は粗暴な振る舞いをしない事です。

着ぐるみはじっとしているだけではただのキャラクターになってしまうだけですが、動いて色んな表現をする事によって魅力的な存在となります。生徒たちは着ぐるみを着てキャラクターになりきって、 素敵なマスコットになる事をこの学校で習います。

Nihon no kakuchi de kigurumi o mikaketa koto ga aruto omoimasu. kigurumi bijinesu wa, nihon de totemo ōkina bijinesu desu. Masukotto wa machiokoshi, shoppingu mōru de no ibento, kōkūgaisha, keisatsusho, keimusho nado demo kiyō sarete imasu.

Kigurumi wa manga mitai na mono de, nihon no bunka ni natte imasu. Tōkyō ni wa masukotto sukūru toyuu masukotto ni naru tame no gakkō ga arimasu. masukotto ni naru tame ni wa ōkiku mittsu no rūru ga arimasu. Hitotsume wa, koe o dasanai. Futatsume wa, hada o misenai. Mittsume wa sobō na furumai o shinai koto desu.

Kigurumi wa jitto shiteiru dake dewa tada no kyarakutā ni natte shimau dake desu ga, ugoite ironna hyōgen o suru koto ni yotte miryokuteki na sonzai to narimasu. Seitotachi wa kigurumi o kite kyarakutā ni narikitte, suteki na masukotto ni naru koto o kono gakkō de naraimasu.

Play