NISJ 207 – Fast Version

NISJ 207 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 207:

女性ニュースキャスターへのダイエット命令
近年エジプトでは、美人でスリムな元モデルなどもキャスターとして活躍しています。美人でスリムなキャスターが増えたのが影響しているのか、エジプト国営放送の8名の女性キャスターに太っているという理由でテレビの出演禁止令が下されました。

出演禁止令を下したエジプト・ラジオテレビ放送連合(ERTU)は、彼女たちにダイエットをするために1ヶ月の期間を与えました。ダイエットに成功しなければ、テレビ出演が出来なくなるという厳しい処分です。

エジプトではその厳しい処分に賛否両論のようです。また、この8名の女性は、もともと太っていたわけではなく、入社後に太ったそうです。ストレスで体重が増えたのか、それとも気の緩みで体重が増えたのか。会社は禁止令を出す前に 太った理由も聞く必要があると私は思います。

Kinnen ejiputo de wa, bijin de surimu na moto moderu nado mo kyasutā toshite katsuyaku shite imasu. Bijin de surimu na kyasutā ga fueta no ga eikyō shite iru no ka, ejiputo kokuei hōsō no hachimei no josei kyasutā ni futotte iru toyuu riyū de terebi no shutsuen kinshi rei ga kudasaremashita.

shutsuen kinshirei o kudashita ejiputo rajio terebi hōsō rengō (ERTU) wa, kanojotachi ni daietto o suru tame ni ikkagetsu no kikan o ataemashita. Daietto ni seikō shinakereba, terebi shutsuen ga dekinaku naru toyuu kibishii shobun desu.

ejiputo dewa sono kibishii shobun ni sanpi ryōron no yō desu. Mata, kono hachimei no josei wa, motomoto futotte ita wake de wa naku, nyūsha go ni futotta sō desu. Sutoresu de taijū ga fueta no ka, soretomo ki no yurumi de taijū ga fueta no ka. Kaisha wa kinshirei o dasu mae ni futotta riyū mo kiku hitsuyō ga aru to watashi wa omoimasu.

Play