NISJ 213 – Advancing on the World from YouTube-Intermediate and Advanced Japanese Listening

youtube-banner

Find the full story with transcripts, pop-up definitions and more at our home on the web: NewsinSlowJapanese.com

YouTubeから世界進出
数年前に、カンナムスタイルが大ヒットしたのを、覚えている人は多いと思います。カンナムスタイルとは、韓国人歌手のPSY(サイ)の6枚目の正規アルバムに収録されたタイトル曲です。

この曲が発売されるまで、PSYは国内では知名度がありましたが、国外では無名に近い歌手でした。しかし、YouTubeで公開したミュージックビデオがきっかけで、欧米諸国を中心に世界的大ヒットを記録しました。

日本でも今、日本人アーティストのピコ太郎が、第2のカンナムスタイルとして話題になっています。 「ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)」の動画がYouTubeで週間再生回数世界1位を記録しました。ジャスティンビーバーがツイッターを通して、このミュージックビデオを紹介し、世界中に広まったようです。

Sū nen mae ni, kannamusutairu ga dai hitto shitano o, oboete iru hito wa ōi to omoimasu. Kannamusutairu towa, kankokujin kashu no PSY (sai) no 6 mai me no seiki arubamu ni shūroku sareta taitoru kyoku desu.

kono kyoku ga hatsubai sareru made, PSY wa kokunai dewa chimeido ga ari mashita ga, kokugai dewa mumei ni chikai kashu deshita. Shikashi, YouTube de kōkai shita myūjikkubideo ga kikkakede, ōbei shokoku o chūshin ni sekaiteki dai hitto o kiroku shimashita.

nihon demo ima, nihonjin ātisuto no pikotarō ga, dai ni no kannamusutairu toshite wadai ni natteimasu. ‘penpainappō appōpen ( PPAP )’ no dōga ga YouTube de shūkan saisei kaisū sekai ichii o kiroku shimashita. Jasutinbībā ga tsuittā o tōshite, kono myūjikkubideo o shōkaishi, sekaijū ni hiromattayōdesu.

Play