NISJ 216 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 216:

ふぐ料理
夏が終わり、寒くなるとふぐ料理の季節が訪れます。ふぐの本場とされる山口県、北九州地方などでは、“ふく料理”、大阪などでは“テッポウ料理または”テツ料理とも呼ばれます。

ふぐは毒を持っています。そのため、ふぐを食べるのが怖いという人もいます。ふぐを捌(さば)く場合は、特別な許可が必要になります。その許可を持っている調理師だけが、ふぐを捌いて料理する事が出来ます。したがって、街で見かけるふぐ料理店では、安心してふぐを食べる事が出来るのです。

ふぐの毒を除去する作業を身欠き(みがき)と言われます。この作業は、調理師の資格を持っている人が行います。この免許は各都道府県のふぐ条例により定められているため、一つの県で取得していても、他の県では無効となる場合が多いそうです。

Natsu ga owari, samuku naru to fugu ryōri no kisetsu ga otozuremasu. Fugu no honba to sareru yamaguchi ken, kitakyūshū chihō nado de wa, “fuku ryōri”, ōsaka nado de wa “teppou ryōri mata wa” tetsu ryōri to mo yobaremasu.

fugu wa doku o motte imasu. Sono tame, fugu o taberu no ga kowai to yuu hito mo imasu. Fugu o sabaku baai wa, tokubetsu na kyoka ga hitsuyō ni narimasu. Sono kyoka o motte iru chōrishi dake ga, fugu o sabaite ryōri suru koto ga dekimasu. Shitagatte, machi de mikakeru fugu ryōriten de wa, anshin shite fugu o taberu koto ga dekiru no desu.

fugu no doku o jokyo suru sagyō o migaki to iwaremasu. Kono sagyō wa, chōrishi no shikaku o motte iru hito ga okonaimasu. Kono menkyo wa kaku todōfuken no fugu jōrei ni yori sadamerarete iru tame, hitotsu no ken de shutoku shite ite mo, hoka no ken de wa mukō to naru baai ga ōi sō desu.
[/tab]

Play