NISJ 217 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 217:

新潟の錦鯉
今、新潟の錦鯉が世界でとても注目されています。日本の庭園などに行くと、池に泳いでいる錦鯉を見た事があると思います。錦鯉とは、新潟・長岡市や小千谷(おじや)市が発祥の地と言われています。

錦鯉は普通の鯉を観賞用に養殖しています。色彩や斑点などの体色を改良されたものを錦鯉といいます。錦鯉の模様はたくさんあります。赤と白の模様をしたものや黄金色をしたものなど様々です。

錦鯉は飼育用として人気が高く、斑点模様、色彩の鮮やかさ、大きさ、体型を価値基準として高額で取引されています。高いものでは、1000万円もの値がつく鯉もいるようです。

Ima, nīgata no nishikigoi ga sekai de totemo chūmoku sarete imasu. Nihon no teien nado ni iku to, ike ni oyoide iru nishikigoi o mita koto ga aru to omoimasu. Nishikigoi to wa, nīgata. nagaoka-shi ya ojiya (ojiya)-shi ga hasshō no chi to iwarete imasu.
nishikigoi wa futsū no koi o kanshō yō ni yōshoku shite imasu. Shikisai ya hanten nado no taishoku o kairyō sareta mono o nishikigoi to iimasu. Nishikigoi no moyō wa takusan arimasu. Aka to shiro no moyō o shita mono ya ōgon iro o shita mono nado samazama desu.

nishikigoi wa shiikuyō toshite ninki ga takaku, hanten moyō, shikisai no azayakasa, ōkisa, taikei o kachi kijun toshite kōgaku de torihiki sarete imasu. Takai mono de wa, issenman en mono ne ga tsuku koi mo iru yō desu.

Play