NISJ 219 – Fast Version

This is the native speed version of Episode 219:

モンキービュッフェ
タイの中部にあるロッブリー県ロッブリー市では、毎年11月の最終日曜日にモンキービュッフェフェスティバルが開催されます。

モンキービュッフェフェスティバルとは、この地域に住んでいる3000匹以上いる猿たちに、果物や野菜、お菓子、ソーセージなどおよそ4トンもの豪華な食事が用意されます。食事はこの日のために近くに住む人や遠方から来た人たちによって用意され、お寺の前のテーブルに用意されます。

初めてテーブルにご馳走が用意された時、猿たちは自分たちが食べて良いのかわかりませんでした。しかし、食べて良いとわかると、口に入るだけ食べ物を詰め込み始めたそうです。

今では、ご馳走を楽しんでいるたくさんの猿の姿を見ようと、多くの観光客が訪れるようになりました。

Tai no chūbu ni aru robburī ken robburī shi de wa, maitoshi juuichi gatsu no saishū nichiyōbi ni monkī byuffe fesutibaru ga kaisai saremasu.

monkī byuffe fesutibaru to wa, kono chiiki ni sunde iru sanzen biki ijō iru sarutachi ni, kudamono ya yasai, okashi, sōsēji nado oyoso yon ton mono gōka na shokuji ga yōi saremasu. Shokuji wa kono hi no tame ni chikaku ni sumu hito ya enpō kara kita hitotachi ni yotte yōi sare, otera no mae no tēburu ni yōi saremasu.

hajimete tēburu ni gochisō ga yōi sareta toki, saru tachi wa jibun tachi ga tabete yoi noka wakarimasen deshita. Shikashi, tabete yoi to wakaru to, kuchi ni hairu dake tabemono o tsumekomi hajimeta sō desu.

ima de wa, gochisō o tanoshinde iru takusan no saru no sugata o miyou to, ōku no kankō kyaku ga otozureruyōni narimashita.

Play